Resum dels costos del servei

La facturació es realitza des del primer segon d’atenció personalitzada de les nostres operadores. A final de mes es tarifa el temps total d’atenció i es procedeix a la seva facturació.

El consum mínim mensual és de 60,- €. En el cas de superar-lo, es cobra la quantitat que resulti de la tarifació.

COSTOS ÚNICS

Cost d’alta de protocols d’atenció i canals de comunicació personalitzats: € 95.-

COSTOS VARIABLES

Nombre fix (DDI) personalitzat per identificar les trucades del client: 9 €

Atenció telefònica personalitzada: 0,013 € segon d’operadora atenent personalment trucades.

DIPÒSIT

El dipòsit pels serveis és una mensualitat mitja, import que es carregarà a l’inici del servei. Aquest dipòsit es regularitzarà en relació amb l’augment de consum dels mesos posteriors i es retornarà a la finalització del contracte.

BAIXA DEL SERVEI

No hi ha mínim de permanència. Amb un mes d’antelació, pot donar-se de baixa del servei sense cap tipus de penalització. Des del moment que rebem el contracte signat i la confirmació del protocol, procedirem a l’enregistrament de les locucions i activació del servei.

Costos d’atenció personalitzada per operador i telefonia

Modalitat Pagament Unitat Import
Nombre fix (DDI) Mensual Nombre dedicat 9,000 €

Atenció telefònica personalitzada per operadora en trucades d’entrada i de sortida.

En horari normal nivell 1 Mensual Segon o fracció 0,013 €
En horari normal nivell 2 Mensual Segon o fracció 0,012 €
En horari normal nivell 3 Mensual Segon o fracció 0,011 €

Costos de comunicacions en trucades sortints

A telèfon fix nacional Mensual Minut o fracció 0,03 €
A telèfon mòbil nacional Mensual Minut o fracció 0,15 €

Missatgeria, SMS, Plataforma d’encàrrecs

Envío de SMS automático Mensual Unitat 0,15 €
Correu electrònic plataforma Mensual Unitat 0,15 €